Předchozí
Další

Romantickou přírodou Pomoraví

3h 45min
12.50 km
Střední


Litovelské Pomoraví je úchvatnou chráněnou krajinnou oblastí. Od řeky Moravy odtéká několik říčních ramen a náhonů, které jsou domovem vzácných živočichů i rostlin. Z nížiny se zvedají mírné svahy, z nichž na Hornomoravský úval dohlížejí mohutné listnaté i jehličnaté stromy. Tu a tam se zjeví skály prošpikované jeskyněmi, ale také romantické pozůstatky z období, kdy tato místa patřila rodu Lichtenštejnů. Nenáročná trasa po okružní modré značce vás provede čistou přírodou a představí nespočet přírodních krás. Navíc cestou potkáte i barevné kontejnery na třídění odpadu. Tak vzhůru na výlet!

Tip:
Trasa

O projektu ČISTOU PŘÍRODOUMyslíme si, a snad souhlasíte i vy, že příroda by se měla chránit. Nedotčených míst lidmi je stále méně, o to důležitější je, abychom se je snažili zachovat i do budoucna.

Magazín samosebou.cz, který se zabývá tříděním a recyklací odpadu, se projektem Čistou přírodou hlásí k této snaze a přímo ji podporuje. Třídění a recyklace odpadu šetří zdroje a přírodu a tím přispívá i k našemu udržitelnému životnímu stylu.

Pokud se vydáte na některý z vytipovaných výletů, které jsme pro vás připravili, věříme, že v přírodě nenecháte nic, co do ní nepatří. Většinu obalů je totiž možné vytřídit a následně recyklovat, proto patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad. To je důvod, proč jsme na všech uvedených trasách vždy označili nejbližší stanoviště, kde je možné odpad vytřídit.

Pomozte nám s tříděním odpadu a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Stojí to přece za to!