Předchozí
Další

Lesní chrám

8.70 km od startu


Druhá polovina výletu vede nádherným lesem. Listnatý střídá jehličnatý, pak zase listnatý. Z rozjímání vás vyruší hukot vody. Vydáte se za zvukem a najednou je tady vidění. Ne, to nejsou halucinace. Zde nad kaňonem řeky Moravy opravdu Lichtenšejnové postavili Templ. Novoromantický chrám kruhovitého půdorysu tady již přes dvě staletí dohlíží na to, aby vody Moravy dotekly přes Dunaj až do Černého moře.

Tip:
Trasa

O projektu ČISTOU PŘÍRODOUMyslíme si, a snad souhlasíte i vy, že příroda by se měla chránit. Nedotčených míst lidmi je stále méně, o to důležitější je, abychom se je snažili zachovat i do budoucna.

Magazín samosebou.cz, který se zabývá tříděním a recyklací odpadu, se projektem Čistou přírodou hlásí k této snaze a přímo ji podporuje. Třídění a recyklace odpadu šetří zdroje a přírodu a tím přispívá i k našemu udržitelnému životnímu stylu.

Pokud se vydáte na některý z vytipovaných výletů, které jsme pro vás připravili, věříme, že v přírodě nenecháte nic, co do ní nepatří. Většinu obalů je totiž možné vytřídit a následně recyklovat, proto patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad. To je důvod, proč jsme na všech uvedených trasách vždy označili nejbližší stanoviště, kde je možné odpad vytřídit.

Pomozte nám s tříděním odpadu a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Stojí to přece za to!